• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Uroczysta konferencja Rady Ochrony Pracy

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy wspólnie ze Związkiem Zawodowym "Budowlani". Poświęcona była programom poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Honorowy patronat nad konferencją objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

img/12_026_1.jpg

- Nie możemy pozwolić na bezmyślne i celowe łamanie zasad bezpieczeństwa w pracy. Odstępstwa od przepisów i procedur, brak wyobraźni zbyt często prowadzą do tragedii w miejscu pracy, które zawsze niosą ze sobą cierpienie. Dlatego z niepokojem przyjmuję informacje, że poziom bezpieczeństwa pracy w budownictwie nadal odbiega od oczekiwań - powiedziała przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

 

img/12_026_2.jpg

 Podkreśliła, że niezależnie od obiektywnych warunków wpływających na trudności w przestrzeganiu przepisów w branży budowlanej, takich jak specyfika pracy, tymczasowość stanowisk, wielość podmiotów, należy dążyć do wypracowania modelu zarządzania bezpieczeństwem, który zminimalizuje zagrożenia zawodowe.

- Doceniam wysiłki inspektorów pracy, często obecnych na placach budów, także w związku z przygotowaniami Polski do Euro 2012. Kwestią otwartą wciąż pozostaje publiczna debata poświęcona bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w miejscu pracy - o którą apelowaliśmy. Mam nadzieję, że dojdzie ona do skutku - stwierdziła przewodnicząca ROP.

img/12_026_3.jpg

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk przypomniała, że budownictwo, jako jedna z największych i zarazem najbardziej niebezpiecznych pod względem zagrożenia wypadkami dziedzin naszej gospodarki, od lat ma priorytet w planie działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy przykładają szczególną wagę do nadzoru i kontroli prac budowlanych, zwłaszcza tych najniebezpieczniejszych: na wysokości i ziemnych, do prowadzenia kontroli dotyczących budowy i remontów dróg, w ostatnim czasie - do kontroli inwestycji związanych z EURO 2012. Równocześnie PIP realizuje kampanie informacyjno-prewencyjne, poświęcone zwiększeniu świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie oraz wiedzy na temat środków zapobiegających wypadkom przy pracy. - Podejmujemy najróżnorodniejsze działania, aby mobilizować zarówno pracowników jak i pracodawców do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i stałej troski o zdrowie i życie pracowników. Nie powinniśmy jednak zapominać, że uzyskanie wyraźnej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w naszym kraju wymaga partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, organizacji i instytucji, działających w sferze ochrony pracy w naszym kraju, także rządu i parlamentu - zaakcentowała Anna Tomczyk.

W liście do uczestników konferencji marszałek Ewa Kopacz zwróciła uwagę, że mimo wielu pozytywnych zmian na polskich budowach wciąż mamy do czynienia z licznymi nieprawidłowościami. Chcąc zmniejszyć poziom ryzyka, trzeba więc stale inicjować i rozwijać formy prewencyjne doradcze i edukacyjne, oddziaływujące na zmianę postaw oraz zachowań. Zapewniła, że z perspektywy Sejmu bardzo wyraźnie widać, jak potrzebna jest praca na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

W części roboczej konferencji zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska omówiła realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie, natomiast okręgowy inspektor pracy w Warszawie Janusz Niedziółka przedstawił doświadczenia PIP związane z inwestycjami przygotowanymi na EURO 2012. W przyjętym apelu uczestnicy konferencji po raz kolejny zaapelowali do Sejmu RP o podjęcie działań umożliwiających przeprowadzenie debaty parlamentarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zaznaczyli, że byłoby to spełnienie oczekiwań wielu środowisk i organizacji, które wyrażały wielokrotnie głębokie zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych. Wyrazili przekonanie, iż debata sejmowa mogłaby wnieść istotny wkład w poprawę standardów ochrony zdrowia człowieka środowisku pracy w naszym kraju, dla której kluczowymi uwarunkowaniami ciągle pozostają: pozytywne prognozy gospodarcze, stabilizowanie się sytuacji ekonomicznej i zastosowanie rozwiązań systemowych.