Na konferencji szkoleniowej Transportowego Dozoru Technicznego

W Centrum Kongresowym w Jachrance od 11 do 13 kwietnia br. odbyła się konferencja szkoleniowa pod patronatem Transportowego Dozoru Technicznego, której tematyka związana była z przewozem towarów niebezpiecznych. Wśród prelegentów, oprócz przedstawicieli TDT, byli również: reprezentanci Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz firm branżowych.

img/12_025_1.jpg

Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi zmianami w przepisach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Ponadto prelegenci przedstawili prezentacje ukazujące praktyczne wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań oraz zabezpieczeń mających wpływ na bezpieczeństwo pracy przy procesach związanym z transportem materiałów niebezpiecznych.

W konferencji uczestniczyli: główny inspektor pracy Anna Tomczyk ze swoim zastępcą Grzegorzem Łyjakiem.