Ubóstwo i społeczne wykluczenie tematem międzynarodowej konferencji

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach unijnego projektu: „Europa 2020. Walka z ubóstwem i społecznym wykluczeniem pracowników” zorganizowała w Warszawie od 20 do 22 kwietnia br. międzynarodową konferencję. Zgromadziła ona przedstawicieli rządu, związków zawodowych, nauki, Kościoła i międzynarodowych ekspertów.

img/12_023_1.jpg

W panelach dyskusyjnych na temat płacy minimalnej i umów śmieciowych jako czynników determinujących ubóstwo i wykluczenie oraz konsekwencji tego dla gospodarki i systemu emerytalnego wzięły udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy i Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Uczestniczący w konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej zwrócił uwagę na przyczyny ubóstwa wśród pracujących oraz sposoby zmniejszania jego zasięgu. Jego zdaniem, to wzrost gospodarczy tworzy miejsca pracy. Jednak również ważne jest wspieranie ubogich pracujących, zwiększanie ich aktywności i umiejętności, poprawa inwestycji na poziomie szkolnym, aby wyposażały ich w umiejętności dające możliwość znalezienia lepszej pracy.

Niskie płace i niestabilne warunki pracy to przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego pracowników. „Solidarność” wielokrotnie upominała się o tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Nasza konferencja jest dobrym wstępem do prac eksperckich nad sposobami wyeliminowania umów śmieciowych – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” i gospodarz spotkania.