• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Na górniczej konferencji w Wiśle

„Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” – to temat konferencji zorganizowanej 17 kwietnia br. w Wiśle. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyła główna inspektor pracy Anna Tomczyk wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Łyjakiem. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentowali: szefowa okręgu Beata Marynowska oraz jej zastępca ds. nadzoru Waldemar Batugowski.

img/12_021_1.jpg

Wydarzenie, którego organizatorami byli: Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa, stanowiło kontynuację corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Patronat nad konferencją objął wicepremier Waldemar Pawlak.

W obradach podzielonych na cztery sesje uczestniczyło ponad 130 osób z wszystkich rodzajów zakładów górniczych z całej Polski, ośrodków naukowo-badawczych, firm okołogórniczych oraz producentów maszyn i urządzeń.

Sesje problemowe konferencji koncentrowały się na tematach dotyczących m.in.: bezpieczeństwa pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem wypadków związanych z transportem ludzi lub maszyn i materiałów, górniczych zagrożeń naturalnych i technicznych oraz stosowanej profilaktyki, nieefektywnej profilaktyki metanowej w kopalniach węgla kamiennego, a także pylicy oraz zapobiegania chorobom zawodowym górników.

img/12_021_2.jpg