• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Obrady grupy roboczej ds. przemysłu naftowego

Na 9. spotkaniu zebrali się 20 i 21 marca br. w gdańskiej siedzibie Grupy Lotos S.A. członkowie Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy. W spotkaniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem. Gospodarzem obrad był Marek Sokołowski – wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A.

img/12_013_1.jpg

- W branży naftowo-gazowej, charakteryzującej się wysokim poziomem zagrożeń, szczególnie ważne jest współdziałanie pracodawców z organami nadzoru i kontroli. Nasze wspólne działania mają zapobiegać wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych, wpływać na poprawę bezpieczeństwa procesowego w kraju – powiedziała do uczestników spotkania Anna Tomczyk. Podkreśliła znaczenie wymiany doświadczeń dla rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem w przemyśle naftowym i gazowym.

Podczas posiedzenia mówiono m.in. o kosztach wypadków przy pracy, współpracy z podwykonawcami, oddziaływaniu wybuchów na konstrukcje budowlane. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy podsumowali działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej w roku ubiegłym.
Uczestnicy obrad zwiedzili także miejscową rafinerię.

Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy stanowi forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzorcowych rozwiązań głównych operatorów branży naftowej i gazowej w naszym kraju. Realizuje zadania zawarte w „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”, podpisanej 24 listopada ub. r. w Głównym Inspektoracie Pracy przez przedstawicieli liderów polskiego rynku paliw.

img/12_013_2.jpg