• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Podziękowanie za profesjonalizm inspektorów

Na ręce Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, podziękowanie za przeprowadzenie w dniu 3 lutego br. szkolenia dla prokuratorów przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył Dariusz Korneluk, prokurator apelacyjny w Warszawie. Tematem spotkania była współpraca inspekcji pracy z organami ścigania w zakresie prowadzonych postępowań karnych o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz postępowań dotyczących wypadków przy pracy. Szkolenie, które odbyło się na prośbę Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, przeprowadzili Dariusz Mińkowski i Tomasz Adamski, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie oraz Wojciech Gonciarz, główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. W spotkaniu uczestniczyła również Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Przedstawiona przez pracowników inspekcji problematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem prokuratorów, którzy – jak stwierdził Dariusz Korneluk w liście skierowanym do Iwony Hickiewicz – docenili profesjonalizm wykładowców. Dziękując za trud włożony w przygotowanie wykładów, Dariusz Korneluk podkreślił, że przeprowadzone przez inspektorów pracy szkolenia przyczynią się do wzbogacenia wiedzy prokuratorów, którzy prowadzą lub nadzorują postępowania przygotowawcze.