• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na aplikację inspektorską

W dniach 13-14 lutego 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zebrała się Komisja, która przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na 67 i 68 aplikację inspektorską. W skład Komisji weszli: przewodniczący Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy oraz członkowie Grażyna Panek, zastępca Dyrektora OS PIP, Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie, Tomasz Krzemieniowski, przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PIP, Roman Giedrojć, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele Sekcji Spraw Osobowych w Głównym Inspektoracie Pracy – Iwona Łobodzińska, główny specjalista, Joanna Bartoszek, starszy specjalista, psycholog oraz Elwira Janczyńska, kierownik Działu Kształcenia OS PIP we Wrocławiu.

img/12_005_1.jpg

Do rozmów przystąpiło 34 kandydatów z 13 Okręgowych Inspektoratów Pracy. Komisja Kwalifikacyjna zweryfikowała znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, a także oceniła predyspozycje zawodowe kandydatów na inspektorów pracy.