• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Przyjęto program szkoleń dla kadr inspekcji pracy

Przyjęto program szkoleń dla kadr inspekcji pracy

Pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, 16 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Rada przyjęła projekt planu szkoleń na 2012 rok oraz zapoznała się z informacją na temat wizytacji zajęć praktycznych aplikacji inspektorskiej.

../img/news-11_053_1.jpg

Iwona Hickiewicz przypomniała, że niedługo minie rok od włączenia w struktury organizacyjne inspekcji pracy wrocławskiego ośrodka szkolenia. Podkreśliła sprawne przeprowadzenie tego przekształcenia i korzyści wynikające z niego zarówno dla urzędu, jak i samej placówki, od blisko 60 lat realizującej zadania na rzecz kształcenia i doskonalenia kadr Państwowej Inspekcji Pracy.

Przyjęty przez radę plan na rok przyszły zakłada prowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników i kierownictwa PIP, obejmujących zagadnienia prawa, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, realizację szkoleń doskonalących połączonych z możliwością odbycia specjalizacji przez określone grupy pracowników, a także prowadzenie szkoleń z innych zagadnień, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i coraz lepszego wypełniania ustawowych zadań. Chodzi m.in. o problematykę zamówień publicznych, finansów, prewencji wypadkowej czy edukacji na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego GIP Jolanta Janukowicz przedstawiła informację o wizytacjach zajęć praktycznych aplikacji inspektorskiej na terenie wybranych okręgowych inspektoratów pracy. Zespół wizytujący szkolenia generalnie nie wniósł zastrzeżeń do realizacji programu zajęć. Odnotował natomiast kilka uwag i sugestii zgłaszanych przez aplikantów i opiekunów praktyk.

W posiedzeniu rady uczestniczył dyrektor ośrodka szkolenia inspekcji pracy Janusz Krasoń z zastępczynią Grażyną Panek. Obecna była Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy i zarazem wiceprzewodnicząca obradującego gremium.