• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

W Warszawie odbyło się 61. Spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

W Warszawie odbyło się 61. Spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

W związku z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej 6 i 7 grudnia br. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się 61. spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Uczestniczyli w nim szefowie i przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

../img/news-11_052_1.jpg

W spotkaniu ze strony kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, która po raz pierwszy miała okazję pełnić rolę gospodarza takiego wydarzenia, wzięli udział: Anna Tomczyk, główny inspektor pracy oraz jej zastępca Grzegorz Łyjak.

Tradycyjnie już pierwszy dzień spotkania, tzw. dzień tematyczny, wypełniła konferencja organizowana pod uzgodnionym wcześniej na forum SLIC hasłem. Tym razem wydarzenie to poświęcone było podsumowaniu projektu PIP zrealizowanego we współpracy z inspekcjami pracy UE, którego celem było opracowanie "Europejskiego kodeksu dobrych praktyk w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy". Dokument opisuje kilkadziesiąt najlepszych krajowych kampanii kontrolnych i promocyjnych przeprowadzonych przez inspekcje pracy zrzeszone w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy. Może on stanowić przewodnik w zakresie projektowania, organizowania, przeprowadzania i oceniania kampanii kontrolnych i inicjatyw o charakterze prewencyjno-informacyjnym.

W programie konferencji poza wystąpieniami przedstawicieli polskiej inspekcji pracy, którzy omówili założenia i wyniki projektu wraz z tytułową publikacją, udział wzięli zaproszeni eksperci zagraniczni. Zaprezentowali oni i omówili szczegółowo przykłady dobrych praktyk krajowych nieujętych w tekście kodeksu. Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji omawiali możliwości zastosowania rozwiązań zaprezentowanych w kodeksie dobrych praktyk w działalności poszczególnych urzędów inspekcji pracy oraz kampaniach unijnych realizowanych pod egidą Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

Drugi dzień spotkania stanowiły zamknięte obrady członków komitetu z udziałem obserwatorów z krajów EFTA, państw kandydujących oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a także Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tematami spotkania były najnowsze wydarzenia i zmiany, w tym również legislacyjne, w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Omawiano także wspólne inicjatywy realizowane na forum SLIC w ramach kampanii kontrolnych i informacyjnych oraz grup roboczych zajmujących się wybranymi aspektami bezpieczeństwa i ochrony pracy.