• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Podpisano deklarację w sprawie bezpieczeństwa w przemyśle paliwowym

Podpisano deklarację w sprawie bezpieczeństwa w przemyśle paliwowym

Przedstawiciele liderów polskiego rynku paliw podpisali 24 listopada br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie „Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.

../img/news-11_049_1.jpg

Podpisanie dokumentu nastąpiło w obecności głównego inspektora pracy Anny Tomczyk, głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – szefów organów nadzoru i kontroli warunków pracy, których współdziałanie ma zasadniczy wpływ na stan bezpieczeństwa procesowego w kraju.

Celem porozumienia jest integracja wysiłków głównych operatorów branży naftowej i gazowej zmierzających do eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować poważną awarią przemysłową. Jego sygnatariusze zobowiązują się do utrzymywania co najmniej akceptowalnego poziomu ryzyka w swoich zakładach oraz do prowadzenia działań prewencyjnych w celu wyeliminowania zagrożeń pod hasłem: „Zero awarii przemysłowych i wypadków przy pracy”. Forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzorcowych rozwiązań stanowić będzie Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy.

Sygnatariusze zadeklarowali otwarty charakter porozumienia - będzie mogła do niego przystąpić każda znacząca firma branży naftowej i gazowej pod warunkiem aktywnego włączenia się do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas prowadzonej działalności gospodarczej. Zaprosili również do współpracy instytucje publiczne i organy państwowe.

../img/news-11_049_2.jpg

Pod deklaracją podpisali się: Marek Serafin – członek Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS, Michał Szubski – prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sławomir Stachowicz – członek Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”, Danuta Plich – członek Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.

../img/news-11_049_3.jpg

Podpisanie dokumentu poprzedziło spotkanie jego sygnatariuszy z kierownictwem i przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej. Omawiano system działań kontrolno-prewencyjnych we współczesnym biznesie paliwowym w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przypomniano działania, które doprowadziły do zawarcia deklaracji, podkreślając znaczenie prac grupy roboczej powołanej w 2009 r. przy głównym inspektorze pracy w celu rozwiązywania problemów prawnych i technicznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w branży naftowej i gazowej. W skład grupy wchodzą przedstawiciele przemysłu paliwowego oraz organów nadzoru i kontroli warunków pracy.