• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rozstrzygnięto konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Rozstrzygnięto konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Główna inspektor pracy Anna Tomczyk uczestniczyła 24 października br. w zakończeniu XX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami instytutu w tym przedsięwzięciu były akademie sztuk pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Patronat nad konkursem objęli: główny inspektor pracy oraz minister pracy i polityki społecznej.

../img/news-11_044_1.jpg

Tematem tegorocznej edycji konkursu było bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Imprezą towarzyszącą konkursowi na plakat dla profesjonalistów był zorganizowany wśród ponad 300 uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny. Dzieci z klas I – VI przedstawiły swoje wyobrażenia na temat użytkowania maszyn i urządzeń w miejscu pracy i zabawy. Nagrodzone prace można było oglądać podczas uroczystości otwarcia wystawy plakatów.

Gospodarzem wystawy była prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP – PIB. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Konkurs ma za zadanie uwrażliwienie odbiorców na problemy występujące w środowisku pracy. Tematy dotychczasowych jego edycji, to: Stres, Komputer, Ryzyko zawodowe, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop hałasowi, Młodzi pracownicy – bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura pracy, Ryzyko, Oświetlenie.