• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Duże firmy budowlane troszczą się o bezpieczeństwo pracy

Duże firmy budowlane troszczą się o bezpieczeństwo pracy

W Warszawie 20 października br. zainaugurowano cykl konferencji bhp dla właścicieli i prezesów firm podwykonawczych, współpracujących z budowlaną spółką Skanska S.A. Celem projektu jest zaangażowanie firm podwykonawczych w poprawę bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Tomczyk, główna inspektor pracy.

../img/news-11_041_2.jpg

Warszawska konferencja była pierwszą z cyklu 11 tego typu spotkań zaplanowanych jeszcze tej jesieni w różnych miastach kraju. Wzięli w niej udział prezesi największych firm budowlanych w Polsce – sygnatariusze podpisanej w sierpniu ub. r. pod auspicjami inspekcji pracy „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” oraz szefowie i właściciele firm podwykonawczych współpracujących z budowlanymi potentatami. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu działań podejmowanych w ramach wspomnianej inicjatywy przez firmę Skanska S.A., prezentacji przedsięwzięć prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie oraz omówieniu wybranych aspektów współpracy generalnych wykonawców z podwykonawcami.

Główna inspektor pracy Anna Tomczyk podkreśliła, że inspekcja pracy w pełni wspiera inicjatywę wielkich budowlanych przedsiębiorców prowadzącą do przeciwdziałania wypadkom w budownictwie oraz ograniczenia negatywnych skutków zaniedbań i niedociągnięć na placach budów. Mówiła o wymiernych i niewymiernych kosztach takich wypadków. Z uznaniem odniosła się do zjednoczenia wysiłków wiodących na naszym rynku przedsiębiorców budowlanych, na co dzień nierzadko konkurujących ze sobą, w celu osiągnięcia szczytnego celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

../img/news-11_041_1.jpg

Prezes Skanska S.A. Krzysztof Andrulewicz, mówiąc o motywach przystąpienia do projektu, zwrócił uwagę, że branża budowlana w Polsce jest niezwykle wypadkogenna – co roku na budowach ginie ponad sto osób.

- Celem porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie, zawiązanego w sierpniu ubiegłego roku, jest zainicjowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa na placach budów i ograniczenia liczby wypadków przy pracy, w tym przede wszystkim wypadków śmiertelnych. Jako liderzy polskiej branży budowlanej chcemy wspólnie oddziaływać na współpracujące z nami firmy podwykonawcze. Czerpiemy dobre wzorce z innych krajów, głównie z Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu ostatniej dekady zaszła ogromna zmiana. Dzięki działaniu podobnego stowarzyszenia, udało się ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych o połowę. Uważam, że w Polsce również możemy tego dokonać - powiedział Krzysztof Andrulewicz.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Leszek Zając omówił działania kontrolne PIP w budownictwie, natomiast dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof Kowalik przedstawił przedsięwzięcia prewencyjne inspekcji pracy w tej sekcji gospodarki.