• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Ruszyła kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”

Ruszyła kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”

Z dużym zainteresowaniem spotkała się zorganizowana 14 października br. w Olsztynie konferencja „Poznaj swoje prawa w pracy”, będąca inauguracją nowej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy realizowanej pod hasłem „Bądź pewny, silny, kompetentny”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim i zgromadziła ponad 250 osób z terenu całego kraju. Byli to pracownicy, pracodawcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, organów nadzoru i kontroli warunków pracy oraz instytucji rynku pracy.

../img/news-11_042_2.jpg

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Anna Tomczyk, główna inspektor pracy, która przedstawiła genezę pomysłu, cele kampanii i przyczyny jej realizacji przez PIP. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę m.in. na rosnące zapotrzebowanie pracowników na pomoc prawną ze strony inspekcji, zarówno w zakresie poradnictwa, jak i rozpatrywania skarg na nieprzestrzeganie prawa.

Świadczy to o zasadności kampanii. W ramach konferencji, poświęconej analizie świadomości prawnej pracowników i pracodawców, odbyły się dwie sesje wykładowe dotyczące relacji w zmieniającym się środowisku pracy, etyki biznesu i konfliktów na linii pracodawca – pracownik. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści w zakresie prawa i polskiego rynku pracy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także stowarzyszeń zawodowych.

Podczas konferencji wręczono zasłużonym pracownikom służby bhp z zakładów pracy Warmii i Mazur odznaczenia państwowe oraz podziękowano nauczycielom i wykładowcom akademickim biorącym udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

../img/news-11_042_1.jpg

Ponadto rozstrzygnięto i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym uczestniczyli pracownicy służby bhp. Oba konkursy zostały zorganizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.