• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Inspekcja pracy na AGRO-SHOW 2011

Inspekcja pracy na AGRO-SHOW 2011

Już po raz trzynasty w dniach 23-26 września br. w Bednarach pod Poznaniem odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2011. Podczas ekspozycji podsumowano IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego jednym z organizatorów jest Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

../img/news-11_036_1.jpg

Podczas uroczystej gali finałowej konkursu jego organizatorów reprezentowali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz i zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. W kategorii gospodarstw indywidualnych do konkursu przystąpiło aż 1140 gospodarstw. Do finału krajowego wytypowano 16 gospodarstw, laureatów etapu wojewódzkiego. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w roku 2011 uznano gospodarstwo Małgorzaty i Henryka Fitów z miejscowości Kędzie w województwie dolnośląskim. Laureaci zostali docenieni za wdrażanie udogodnień oraz rozwiązań technologicznych podnoszących bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o ochronę środowiska. W nagrodę zwycięzcy otrzymali ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Państwowa Inspekcja Pracy uhonorowała nagrodami specjalnymi głównego inspektora pracy dwa gospodarstwa rolne: Aliny i Sławomira Szepietowskich z Kaczyna-Herbasów w województwie podlaskim - za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz Haliny i Stanisława Szymańskich z Borzykowa w województwie wielkopolskim - za wprowadzanie rozwiązań technicznych i technologicznych podnoszących bezpieczeństwo pracy oraz za dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

../img/news-11_036_2.jpg

W stoisku Państwowej Inspekcji Pracy zwiedzający mogli obejrzeć wystawę fotosów przedstawiających dobre praktyki w indywidualnym gospodarstwie rolnym, uzyskać poradę z zakresu prawnej ochrony oraz technicznego bezpieczeństwa pracy oraz otrzymać materiały informacyjno-prewencyjne. Każdego dnia wystawy inspektorzy i pracownicy OIP w Poznaniu: prowadzili prezentacje na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz przy pracach polowych i obsłudze maszyn rolniczych. Mówili także o bezpieczeństwie dzieci na wsi oraz zagrożeniach związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

../img/news-11_036_3.jpg

Obok konferencji i prelekcji, odbywających się podczas wystawy, zwiedzający mogli skorzystać z dyżurów inspektorów pracy, którzy odpowiadali na pytania dotyczące wymagań bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w gospodarstwach rolnych (zasadniczych i minimalnych).

AGRO SHOW jest największą w Polsce międzynarodową wystawą rolniczą. Ekspozycja XIII edycji objęła obszar 85 ha, na którym zaprezentowało się 690 wystawców, w tym przedsiębiorstwa z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Czech, Słowenii, Bułgarii, Danii, Litwy, Ukrainy i Chin. Według danych organizatora Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, tegoroczną wystawę odwiedziło 125 tysięcy osób.