• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomcz...

Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomczyk, główny inspektor pracy, która uczestniczyła w obradach ze swoimi zastępcami i grupą współpracowników.

../img/news-11_027_1.jpg

Wcześniej, również pozytywnie, odniosła się do tego dokumentu Rada Ochrony Pracy. Mówiła o tym jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, omawiając stanowisko w sprawie sprawozdania, przyjęte na wyjazdowym posiedzeniu ROP 15 czerwca w Odolanowie. Zwróciła uwagę m.in. na wymierne korzyści, jakie przyniosły w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia prewencyjne inspekcji pracy, które objęły ponad 160 tys. podmiotów. Podkreśliła, że liczba udzielonych przez specjalistów PIP porad prawnych i technicznych oraz wydanych decyzji nakazowych w celu wyeliminowania naruszeń przepisów bhp, związanych bezpośrednio z ochroną zdrowia i życia ludzkiego, świadczy o skuteczności pracy inspekcji.

W wygłoszonym koreferacie zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Janusz Krasoń stwierdził, że sprawozdanie jest dokumentem rzetelnym, zaprezentowanym w interesujący sposób. Zaproponował pozytywne jego zaopiniowanie. Jak zaakcentował, od lat inspekcja pracy udowadnia, że choć karcona zmniejszonym budżetem przez Sejm, choć dostaje coraz więcej zadań wychodzących poza zakres prawa pracy, daje sobie radę i wśród instytucji publicznych w naszym kraju cieszy się wyjątkowym społecznym uznaniem.

Pochlebne opinie o działalności PIP wyrażali także inni uczestnicy obrad. W tym kontekście jako złą tendencję określił zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Stanisław Szwed zmniejszenie w 2010 r. w budżecie państwa środków na działalność inspekcji.

- Środków trzeba dokładać, choćby dlatego że zwiększamy zakres działań PIP – argumentował poseł. - Zmienia się też sytuacja: pracownik poszkodowany przez pracodawcę jest dziś niejednokrotnie sam i staje naprzeciw kancelarii prawnych reprezentujących pracodawcę. Inspektor pracy staje się wtedy ostatnią deską ratunku, a przy zmniejszonych środkach inspekcja ma mniejsze możliwości działania.

../img/news-11_027_2.jpg

Przypomnijmy: działania Państwowej Inspekcji Pracy doprowadziły w roku sprawozdawczym m.in. do zlikwidowania bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ponad 80 tys. pracowników. Wyeliminowano nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia dotyczące ponad 120 tys. osób. Ok. 105 tys. pracowników odzyskało zaległe należności z tytułu wynagrodzenia za pracę na łączną kwotę ok. 111 mln zł. Specjaliści PIP udzielili 1,3 mln porad prawnych i technicznych. Zadania przewidziane w programie działania PIP zostały w pełni zrealizowane.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, sprawozdanie głównego pracy z działalności PIP w 2010 r. ma teraz trafić pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Janusz Krasoń.

Obradom przewodniczył poseł Sławomir Piechota.