• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

ROP o partnerach społecznych i legalności zatrudnienia

ROP o partnerach społecznych i legalności zatrudnienia

Dyskusją o kondycji dialogu społecznego i związków zawodowych w Polsce zakończyła się pierwsza część wtorkowego (12 lipca br.) posiedzenia Rady Ochrony Pracy poświęcona roli partnerów społecznych w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy. Obrady, pod przewodnictwem posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, odbywały się w siedzibie Forum Związków Zawodowych przy ul. Jaracza w Warszawie.

../img/news-11_025_1.jpg

Z ramienia Głównego Inspektoratu Pracy w posiedzeniu uczestniczyli: główny inspektor pracy Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy Iwona Hickiewicz, dyrektor Departamentu Współpracy z parlamentem i Partnerami Społecznymi Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Grzegorz Łyjak, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski i wicedyrektor Departamentu Prawnego Anna Martuszewicz.

Materiały dotyczące roli partnerów społecznych w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy zostały przygotowane przez: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Prelegenci skoncentrowali się na nakreśleniu regulacji prawnych i ich konfrontacji z rzeczywistością. Działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia omówił dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski, przedstawiając informację o wynikach kontroli w 2010 roku oraz w okresie od stycznia do maja 2011 roku. Na fakt nielegalnego zatrudnienia oraz bezprawnego zawierania umów cywilnoprawnych ma wpływ szereg przyczyn, które przynajmniej od kilku lat są niezmienne. Głównym powodem, dla którego pracodawcy i przedsiębiorcy decydują się na takie praktyki, są wymierne korzyści ekonomiczne – przy stosunkowo niedużym prawdopodobieństwie poniesienia konsekwencji takich działań oraz ich niewielkiej dotkliwości. Nielegalnemu zatrudnieniu sprzyja także panujące w społeczeństwie duże przyzwolenie dla pracy „na czarno”, a także wadliwe przepisy regulujące sprawy zatrudniania i zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego (umowa o pracę może być zawarta „w dniu rozpoczęcia pracy”, a na zgłoszenie do ZUS przewidziano termin siedmiodniowy).

2010 to kolejny rok, w którym odnotowano znaczny wzrost liczby stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Różnego rodzaju naruszenia prawa stwierdzono w co drugim podmiocie poddanym kontroli, przy czym nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców ujawniono w blisko 11 proc. skontrolowanych zakładów. Od stycznia do końca maja br. inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 900 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Różnego rodzaju naruszenia prawa stwierdzono w co drugim podmiocie poddanym kontroli. Wskazano nielegalną pracę 374 obcokrajowców, o 1/3 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydatury dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Małgorzaty Kwiatkowskiej i dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Grzegorza Łyjaka na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy.