• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Wizyta delegacji bułgarskiej inspekcji pracy

Wizyta delegacji bułgarskiej inspekcji pracy

Od 28 do 29 czerwca br. przebywała w Polsce pięcioosobowa delegacja bułgarskiej inspekcji pracy na czele z jej dyrektorem wykonawczym Rumyaną Mihaylovą – odpowiednikiem polskiego głównego inspektora pracy. Pierwszego dnia wizyty bułgarscy goście po powitaniu przez szefową Państwowej Inspekcji Pracy Annę Tomczyk uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

../img/news-11_024_1.jpg

Rozmowy poświęcone były wymianie doświadczeń i omówieniu wybranych zagadnień w działalności obu urzędów w kontekście rozwijania współpracy w oparciu o podpisane w tej sprawie w sierpniu ub. r. porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Urzędem Wykonawczym Generalnego Inspektoratu Pracy w Bułgarii. Gospodarzem spotkania była Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP.

Paweł Rozowski, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP omówił działalność prewencyjną inspekcji pracy, koncentrując się na prowadzonych przez PIP kampaniach prewencyjnych. Z kolei Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP scharakteryzował zadania i uprawnienia organów inspekcji, przedstawiając szczegółowo działalność kontrolną w zakresie legalności zatrudnienia. Zainteresowanie bułgarskich inspektorów wzbudziły zwłaszcza polskie doświadczenia wiązane z nielegalną pracą cudzoziemców.

../img/news-11_024_2.jpg

- U nas problem nielegalnego zatrudnienia, ku naszej radości, dotyczy jeszcze wyłącznie pracy Bułgarów – powiedziała Rumyana Mihaylova, dyrektor wykonawczy bułgarskiej inspekcji pracy. - Wiemy że wcześniej czy później wasze problemy z cudzoziemcami, szczególnie z tymi z krajów trzecich, staną się również naszymi. Dlatego polskie doświadczenia w tej dziedzinie są dla nas bardzo pożyteczne.

Przybliżając działalność bułgarskiej inspekcji pracy, Irena Dimitrova, kierująca w tym urzędzie Sekcją Współpracy Międzynarodowej i Protokołu, stwierdziła, że zwalczanie nielegalnego zatrudnienia jest jednym z jego priorytetów. Tym bardziej, iż – jak zaakcentowała - wśród przedsiębiorców a nawet pracowników jest na taki proceder spore przyzwolenie. Wg wyników przeprowadzonych niedawno badań, 10 proc. Bułgarów zatrudnionych bez umowy o pracę nie uważa się za nielegalnych pracowników. Starania bułgarskiej inspekcji doprowadziły do sytuacji, że od 1 stycznia 2003 r. wszystkie umowy o pracę w tym kraju są rejestrowane.

Obok przypadków niepodpisywania umów o pracę bułgarscy inspektorzy stwierdzają coraz częściej naruszenia przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń i czasu pracy. Są to więc – jak wskazano podczas spotkania - problemy podobne do występujących na polskim rynku pracy.

W drugim dniu pobytu w naszym kraju bułgarscy goście przebywali w Lublinie i Zamościu, gdzie zapoznawali się z pracą terenowych struktur PIP i uczestniczyli we wspólnych kontrolach.