• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Konkurs o zasadach bhp dla młodzieży

Konkurs o zasadach bhp dla młodzieży

Czerwonym skuterem wyładowanym sprzętem turystycznym, książkami, upominkami i dyplomami odjechał Arkadiusz Gil zwycięzca XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o przepisach Prawa Pracy oraz przepisach i zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych, zorganizowanego pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego i Głównego Inspektora Pracy. Finałowy etap ogólnopolski rozstrzygnięty został 17 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej. Z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy zwycięzcom gratulował i wręczał nagrody zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo.

../img/news-11_019_1.jpg

Do rozwiązywania dwuczęściowego testu pisemnego zawierającego 70 pytań przystąpiło 47 zawodników z całego kraju. Musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu prawa pracy oraz bhp, aby prawidłowo odpowiedzieć na takie pytania, jak np.:: „w jakiej wysokości w danym miesiącu pracy musi mieć zapewnione wynagrodzenie pracownik zatrudniony na akord nawet w przypadku niewykonania normy nałożonej przez pracodawcę?”, czy „jak należy wyznaczyć strefę niebezpieczną wokół budynku, jeśli występują zagrożenia spowodowane możliwością spadania przedmiotów z wysokości”. Arkadiusz Gil, piekarz z Zamościa, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Lublinie i OIP Lublin zdobył 68 punktów na 70 możliwych.

Jak stwierdził w krótkim podsumowaniu prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, zwycięzcami konkursu zostali wszyscy, którzy wzięli w nim udział. – Dzisiaj na rynku pracy najlepszy jest ten pracownik, który ma wiedzę. To, co wiecie o bezpieczeństwie, jest waszym bonusem na przyszłość – mówił prezes Bartnik.

Gratulując wszystkim zawodnikom odwagi i wiedzy zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo powiedział m.in.: – Ta wiedza będzie procentować, a wy, w co mocno wierzę, staniecie się w swoich firmach prekursorami bezpiecznej pracy. Pamiętajcie, że bezpieczna praca jest w Polsce gwarantowana przez konstytucję.

Drużynowo pierwsze miejsce zdobyli Daniel Ratajewski (cieśla) i Łukasz Fornalczyk (technolog robót wykończeniowych w budownictwie) reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Drugie miejsce przypadło reprezentantom Rzeszowa, a trzecie Nowego Sącza. W kategorii indywidualnej na drugim miejscu za Arkadiuszem Gilem uplasował się stolarz z Olsztyna Damian Jankowski, a na trzecim Tomasz Galant – piekarz z Rzeszowa.

Nagrody rzeczowe oraz upominki, obok szefów Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego, wręczali laureatom Jadwiga Parada reprezentująca Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej i dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska zastępca dyrektora ds. techniki i wdrożeń Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.