• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Spadek liczby niewypłaconych wynagrodzeń

Spadek liczby niewypłaconych wynagrodzeń

W pierwszym kwartale bieżącego roku inspektorzy PIP odnotowali o 36% mniej przypadków niewypłacenia pensji pracownikom niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Cieszymy się, że to wahadło ruszyło się wreszcie w dobrym kierunku – komentował najnowsze dane na konferencji prasowej główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się 19 kwietnia w Warszawie. Uczestniczyli w nim także zastępcy głównego inspektora pracy Anna Tomczyk i dr Marian Liwo.

../img/news-11_013-01.jpg

W pierwszym kwartale 2010 roku w blisko 30 tysiącach przypadków pracownicy nie otrzymali należnej zapłaty za wykonaną pracę. Niewypłacona kwota przekroczyła 55 milionów zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotowano nieco powyżej 19 tysięcy przypadków niewypłacenia wynagrodzenia na kwotę 33 milionów. Sytuacja poprawiła się przede wszystkim na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Szczecinie, Gdańsku i Opolu.

Odnotowane w tym roku pozytywne zjawiska to:

  • spadek liczby pracodawców, u których inspektorzy pracy ujawnili naruszenia przepisów w sferze świadczeń przysługujących za pracę (z 5,4 tys. do 5,1 tys.) oraz przepisów regulujących kwestie rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ze 116 do 93);

  • spadek o blisko ¼ liczby skarg na temat zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (z 200 do 153);

  • spadek liczby skarg dotyczących niewypłacania różnego rodzaju świadczeń (z 6,6 tys. do 5,1 tys.).

W pierwszym kwartale br. inspektorzy pracy, za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, nałożyli 1600 mandatów na ogólną kwotę 2 mln zł, skierowali do sądu 353 wnioski o ukaranie oraz złożyli 57 zawiadomień do prokuratury. Ogólna liczba mandatów nałożonych przez inspektorów pracy w I kwartale br. wyniosła 4,7 tys. na kwotę 5,7 mln (w analogicznym okresie ubiegłego roku było tych mandatów 5,6 tys. na kwotę 6,9 mln) zaś liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądu to 907 (odpowiednio w ub.r. – 1250).

– Prawdą jest, że my, jako Państwowa Inspekcja Pracy, dotykamy jedynie fragmentu rzeczywistości – mówił szef inspekcji pracy Tadeusz J. Zając. – Dlatego apeluję do związków zawodowych, do związków pracodawców, organizacji pozarządowych o współpracę z nami. Abyśmy wszyscy poznali prawdziwy obraz tego niepokojącego zjawiska, jakim jest niewypłacalnie pensji i innych należnych świadczeń pracowniczych. Rozumiemy trudności na rynku pracy, ale wszystkim firmom, które kosztem pracowników kredytują swoją działalność mówimy „stop!”

../img/news-11_013-02.jpg

Zastępca głównego inspektora pracy Anna Tomczyk poinformowała, że stworzony na początku tego roku zespół złożony – obok pracowników PIP – z przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, OPZZ, BCC, Pracodawców RP i PKPP „Lewiatan” opracował wspólny pakiet rozwiązań zmierzających do ograniczenia zjawiska jakim jest niewypłacalnie świadczeń pracowniczych. Został on obecnie przekazany do Komisji Trójstronnej. Państwowa Inspekcja Pracy jednocześnie rozpoczyna kampanię „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Dr Marian Liwo omówił krótko możliwości dochodzenia swoich praw przez pracowników, którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę.