• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Wizyta przedstawicieli norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Gdańsku

Wizyta przedstawicieli norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Gdańsku

Z oficjalną wizytą przybyła do Gdańska delegacja norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy pod przewodnictwem generalnej dyrektor Ingrid Finboe Svendsen. W spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, które odbyło się 13 kwietnia br. w gdańskiej siedzibie OIP, wziął udział m.in. główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.

../img/news-11_012-01.jpg

Celem spotkania była prezentacja zagadnień związanych z formami działalności kontrolno-nadzorczej prowadzonej przez obydwie instytucje oraz realizacja zadań urzędów jako instytucji łącznikowych w myśl dyrektywy 96/71/WE określającej delegowanie pracowników. Omówiono sprawy dotyczące prewencji wypadków przy pracy a także przedstawiono przykłady dobrych praktyk, kampanii informacyjnych i programów prewencyjnych prowadzone przez obydwie instytucje.

Przewodniczący obu delegacji Ingrid Finboe Svendsen oraz Tadeusz Jan Zając zwrócili uwagę na korzyści wynikające z wzajemnej wymiany informacji o sposobach i formach prowadzonej działalności, zwłaszcza w kontekście potrzeby reagowania na przypadki łamania praw pracowniczych w stosunku do pracowników delegowanych. Podkreślili również spójność celów obydwu instytucji w dążeniu do pozytywnego wizerunku w odbiorze społecznym oraz w zakresie współpracy z innymi instytucjami na poziomie parlamentarnym i rządowym.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy zaznaczył w swoim wystąpieniu, że przedstawione formy nadzoru nad bezpieczeństwem pracy są tylko częścią działań PIP, która zajmuje się także szeroko pojętą problematyką prawa pracy, w tym takimi zagadnieniami, jak np.: urlopy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, nierówne traktowanie w zatrudnieniu czy rodzicielstwo.

W trakcie dyskusji rozmawiano także o Polakach zatrudnionych na terenie Skandynawii. Według szacunków w Norwegii może pracować nawet 100 tys. obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. W ciągu tygodnia na infolinię norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy, gdzie można uzyskać informacje w języku polskim, dzwoni ok. 200-300 petentów. Jak zapewnili goście, w Oslo, Stavanger oraz Kirken działają centra serwisowe, gdzie można między innymi uzyskać pomoc w przypadku ubiegania się o pracę na terytorium Norwegii.

W tym, jakże ważnym dla obu stron, spotkaniu uczestniczyli ze strony norweskiej: dyrektor Regionalnego Inspektoratu Pracy w Oslo Ørnulf Halmrast, starszy doradca w Generalnej Dyrekcji Urzędu Inspekcji Pracy w Trondheim Bjørn Kvello oraz starszy inspektor pracy Magne Kristensen.

../img/news-11_012-02.jpg

Stronę polską, obok głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca reprezentowali: dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Krzysztof Kowalik, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Leszek Zając, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański oraz zastępcy okręgowego inspektora pracy w Gdańsku Zbigniew Długokęcki i Krzysztof Lisowski.