• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Z posiedzenia Rady Ochrony Pracy

Z posiedzenia Rady Ochrony Pracy

Przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i zatrudniania kobiet powracających z urlopów macierzyńskich dotyczyło stanowisko przyjęte 12 kwietnia br. przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wziął udział główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając oraz Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy i Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi.

Rada zapoznała się z realizacją wieloletniego programu CIOP-PIB „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz jego planami na lata 2011-2013, wysłuchała informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie likwidacji wydziałów pracy w wielu sądach rejonowych w Polsce. Rada pozytywnie zaopiniowała kandydatury Beaty Marynowskiej na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Katowicach oraz Lesława Mandraka na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Opolu.

../img/news-11_011-01.jpg