• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Wicepremier Ukrainy z wizytą w inspekcji pracy

Wicepremier Ukrainy z wizytą w inspekcji pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie przebywał 1 kwietnia br. wicepremier i minister polityki socjalnej Ukrainy Serhij Tigipko. Towarzyszył mu ambasador tego kraju w Polsce Markijan Malskyj. Z ukraińskimi gośćmi spotkali się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając ze swoją zastępczynią Anną Tomczyk i grupą współpracowników. Rozmawiano o problemach praworządności w stosunkach pracy w obu państwach.

../img/news-11_009-01.jpg

- Mamy dobrą współpracę z ukraińska inspekcją pracy w zakresie zagadnień bhp, warto rozszerzyć ją na sferę prawnej ochrony pracy. Ciekawią nas zwłaszcza te aspekty prawodawstwa, które mogłyby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z migracją zarobkową i szarą strefą – powiedział szef PIP Tadeusz Jan Zając, deklarując gotowość do pełnego współdziałania. Podkreślił, że każda wymiana informacji i doświadczeń daje szanse skuteczniejszego wykonania trudnego zadania informowania społeczeństwa o bezpiecznych i zgodnych z prawem metodach pracy.

Serhij Tigipko poinformował o wprowadzanej na Ukrainie reformie systemu emerytalnego, mówił o występującej patologii pracy na czarno, nieodprowadzaniu składek do systemu emerytalnego bądź nieuzasadnionym odprowadzaniu ich od minimalnego wynagrodzenia. W kontekście przygotowywanej reformy systemu wynagrodzeń stwierdził, że planowane jest zaostrzenie odpowiedzialności finansowej kierownictwa przedsiębiorstw za łamanie praw pracowniczych. Ukraińskiego gościa interesowały szczególnie polskie doświadczenia w zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia.

../img/news-11_009-02.jpg

Obszerną prezentację na ten temat przedstawił Michał Tyczyński, zastępca dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Zwrócił uwagę, że również w naszym kraju powinny niedługo zostać zaostrzone sankcje wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie pracowników, co wiąże się z wdrażaniem przez Polskę regulującej tę sprawę dyrektywy Unii Europejskiej.

– Migracja za pracą to znak XXI wieku. I wam i nam zależy, by ludzie poszukujący zatrudnienia mieli zagwarantowane pełne jego bezpieczeństwo – powiedział, zwracając się do ukraińskich gości, Tadeusz Jan Zając.

Podczas spotkania w GIP dyrektor Departamentu Prawnego Halina Tulwin omówiła rolę i zadania Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy podlegającego Sejmowi.