• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Szkolenie z przedstawicielami nadzoru budowlanego

Staje się tradycją, że Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na wspólne szkolenia przedstawicieli innych organów nadzoru i kontroli. Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu Janusz Krasoń 14 października br. przywitali na takich zajęciach inspektorów z nadzoru budowlanego na czele z zastępcą głównego inspektora nadzoru budowlanego Jackiem Szerem.

1307101
 

Przez dwa dni uczestnicy szkolenia dyskutowali o kompetencjach obu urzędów, zbieżności działania, formach współpracy i praktycznych aspektach tego współdziałania, szczególnie w zakresie zagrożeń publicznych i badania przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych. Spotkanie, prócz dyskusji, obfitowało w prelekcje, wykłady i ćwiczenia praktyczne, które poprowadzili specjaliści GUNB i PIP na co dzień zajmujący się kontrolami w budownictwie.

1307102