• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Deklaracja poprawy bezpieczeństwa w polskiej chemii

W siedzibie Grupy Azoty w Tarnowie 17 października br., podczas II Spotkania Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Chemicznym, spółki Grupy Azoty wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w tej branży.

1307201
 

Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Iwony Hickiewicz – głównego inspektora pracy, nadbrygadiera Janusza Skulicha – zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Romana Jaworskiego – zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska.

Celem deklaracji jest wypracowanie modelu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego dla zmniejszenia zagrożeń mogących skutkować poważnymi awariami przemysłowymi. Sygnatariusze zobowiązują się do wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa procesowego i pracy oraz prowadzenia działań prewencyjnych pod hasłem: „Zero wypadków i awarii”.

1307202
 

Podczas spotkania w Tarnowie inspektorzy pracy przedstawicieli zebranym wybrane zagadnienia z zakresu systemu działań kontrolno-prewencyjnych we współczesnym biznesie w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Zając - zastępca głównego inspektora pracy oraz Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.