• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

O stresie bez stresu

W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 29 października br. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy „Stres XXI wieku”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

1307501
 

Była to już dwudziesta druga edycja konkursu. Po raz kolejny patronat nad nim objęli  minister pracy i polityki społecznej oraz główny inspektor pracy. Dyrektor CIOP-PIB prof. Danuta Koradecka, otwierając wystawę podkreśliła, że stres staje się coraz bardziej powszechny i wysuwa się na pierwsze miejsce wśród współczesnych zagrożeń społecznych. Choć nie da się wyeliminować stresu z naszego życia, można go znacznie ograniczać i łagodzić jego skutki, np. poprzez tworzenie odpowiednich psychospołecznych warunków pracy, które pozwolą unikać podstawowych zagrożeń wynikających z przeciążenia pracą.

1307503
 

W tym roku ocenie poddano 130 projektów plakatów przygotowanych przez profesjonalistów. Tradycyjnie zorganizowano też konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, wzięło w nim udział ponad 800 uczestników. Zwycięzcą konkursu głównego został Maciej Mytnik za serię plakatów „Gdy praca Cię przerasta”, drugą nagrodę otrzymał Szymon Szymankiewicz za plakat „Stres XXI wieku”, a trzecią – Agnieszka Placek za pracę „Raz, dwa, trzy, odchodzisz Ty! Stres XXI wieku”. Wśród uczniów nagrodzono sześć osób, wyróżniono dziesięć.

1307504
 

1307502