• RSS
  • Wersja tekstowa
18.11.2013 Artykuł archiwalny

Na konferencji z okazji jubileuszu rzemiosła

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w konferencji: „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” , która odbyła się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Celem spotkania, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, było przedstawienie działań związku rzemiosła w kluczowych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego kraju.

1307801
 

W liście do prezesa ZRP Jerzego Bartnika przekazanym organizatorom Iwona Hickiewicz pogratulowała jubileuszu i podkreśliła, że Związek Rzemiosła Polskiego jest wysoko cenionym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach prewencyjnych na rzecz ograniczania zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Wyrazem tego są wspólnie organizowane szkolenia dla rzemieślników, programy i kampanie prewencyjne, a także sympozja i konferencje naukowe. Ugruntowaniem partnerskiego działania było podpisanie na początku br. uaktualnionego porozumienia o współpracy PIP i ZRP na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowania zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz skutecznej ochrony stosunku pracy.

Podczas konferencji rzemieślnicy, przedstawiciele rządu oraz instytucji okołobiznesowych podpisali Manifest Rzemiosła Polskiego. Dokument jest apelem środowiska rzemiosła, w którym przedstawione są wyzwania, przed jakimi stroją rzemieślnicy oraz oczekiwania skierowane do partnerów społecznych. „Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimych przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych, jako gwarantów siły gospodarczej Polski i bezpiecznej przyszłości pokoleń.” – napisano w manifeście.

Konferencję zorganizowali: ZRP i Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego.

1307802