• RSS
  • Wersja tekstowa
20.11.2013 Artykuł archiwalny

Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w Łodzi

W Forum 76 Business Centre w Łodzi 20 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Podczas spotkania, z udziałem 86 laureatów, rozstrzygnięte zostały konkursy: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach wręczono dyplomy PIP.

1308301
 

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczali: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, instytucji współpracujących, partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.

1308302
 

Dariusz Borowiecki, nadinspektor Sekcji Promocji i Prewencji przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą „Działalności prewencyjno-promocyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 2013 r.”.

1308303