25.11.2013 Artykuł archiwalny

Na gali z okazji Dnia Kolejarza

Na zaproszenie przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych Stanisława Stolorza główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w gali z okazji Dnia Kolejarza, zorganizowanej 25 listopada br. w stołecznym Teatrze Ateneum. Uroczystość połączona była z obchodami 30-lecia działalności Federacji i 95-lecia utworzenia Związku Zawodowego Kolejarzy.

1308303
 

Gratulując jubileuszu, Iwona Hickiewicz złożyła kolejarzom życzenia pomyślności i sukcesów w działalności zawodowej. W przekazanym Stanisławowi Solorzowi liście okolicznościowym podkreśliła, że Federacja Związków Zawodowych  Pracowników PKP jest wysoko cenionym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy we współpracy zarówno na płaszczyźnie szkoleniowej, doradczej, jak i prewencyjnej na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szeroko rozumianym kolejnictwie.

Ponad 130 osób otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. Wręczył je podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel.

Podczas spotkania wręczono także nagrodę dla „Najlepszego pracownika lub działacza, propagującego bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. Z rąk głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz odebrała ją Danuta Janczura z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245