29.11.2013 Artykuł archiwalny

Jubileusz związkowców działających w ochronie zdrowia

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w uroczystej sesji z okazji 30-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, zorganizowanej 29 listopada br. w siedzibie NOT w Warszawie. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy złożyła gratulacje członkom federacji z okazji jubileuszu oraz życzenia pomyślności i sukcesów w działalności związkowej i zawodowej.

1308401
 

W liście okolicznościowym przekazanym przewodniczącej Federacji ZZPOZiPS Urszuli Michalskiej podkreśliła, że federacja jest ważnym partnerem społecznym PIP, sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz zapewnienia osobom zatrudnionym godnych warunków pracy. Zrzeszonym w niej przedstawicielom różnych, bardzo użytecznych społecznie zawodów przekazała wyrazy szacunku i uznania „za ciężką pracę, ofiarność i wielkie serce okazywane na co dzień podopiecznym”.

1308402
 

Podczas spotkania Iwona Hickiewicz wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznane na wniosek przewodniczącej Federacji ZZPOZiPS: Wiesławie Karczewskiej z Morąga, Józefowi Szydlikowi z Ostrołęki, Magdalenie Zaborowskiej-Kokot z Wrocławia i Janowi Ścieżce z Lęborka.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245