• RSS
  • Wersja tekstowa
06.12.2013 Artykuł archiwalny

Na uroczystościach barbórkowych w WUG

Wyższy Urząd Górniczy zorganizował 6 grudnia br. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 91 już Barbórkę Nadzoru Górniczego. Jak podkreślali przedstawiciele WUG, Barbórkę Nadzoru Górniczego należy traktować jako święto całego polskiego górnictwa. W uroczystości wzięły udział główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska.

1308801

 

Wśród gości byli także: europoseł Małgorzata Handzlik, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, główny geolog kraju Piotr Woźniak oraz przedstawiciele duchowieństwa i wojska.

Iwona Hickiewicz złożyła górnikom życzenia bezpiecznej pracy i podkreśliła dobrą współpracę z nadzorem górniczym. W trakcie uroczystości uhonorowano laureatów dwóch ogólnopolskich konkursów: Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. W. Cybulskiego i Wyższego Urzędu Górniczego oraz rozstrzygnięto konkursy: „Najbezpieczniejszy oddział wydobywczy” i „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie”.

Prezes WUG Piotr Litwa podkreślił, że 2013 rok jest czwartym z kolei, w którym spadła w górnictwie liczba niebezpiecznych wydarzeń i wypadków – zarówno spowodowanych błędem człowieka, jak też przyczynami naturalnymi lub technicznymi.