14.10.2014 Artykuł archiwalny

Komputerowy świat na plakacie

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 23 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom XXIII edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. W tym roku tematem przewodnim był komputerowy świat. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

wwwciop1a
 

Dyrektor CIOP-PIB, prof. Danuta Koradecka, zwróciła uwagę na fakt, iż komputeryzacja i informatyzacja stały się w ostatnich latach wszechobecne, obejmują prawie wszystkie obszary ludzkich działań. Wzrasta liczba osób wykorzystujących komputery w pracy, a przez to coraz powszechniejsze są uciążliwości związane z pracą na stanowiskach komputerowych. Problem dotyczy również dzieci i młodzieży, spędzających zbyt wiele czasu przed monitorem komputera. Pojawiają się poważne wady postawy i wzroku, uzależnienia od komputera, nieumiejętność spędzania czasu wolnego w sposób sprzyjający prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu młodych ludzi.

 

wwwCIOP2
 

Zaproszeni goście i laureaci konkursu mogli podczas uroczystego otwarcia wystawy podziwiać 50 prac wybranych spośród niemal 200 nadesłanych na konkurs dla artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych w kraju i za granicą, a także prace młodych plastyków amatorów nadesłane na konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku wzięło w nim udział aż 1200 uczniów.

Zwycięzcą konkursu dla profesjonalistów został Mario Fuentes z Ekwadoru, którego praca nie miała tytułu, drugą nagrodę otrzymał Mirosław Szczudlik za plakat „…i wystarczy”, trzecią – Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach za pracę „Fragmentacja dysku. Odejdź od komputera – daj odpocząć dyskom”. Uczniom przyznano 6 równorzędnych nagród głównych i 12 wyróżnień.

Jak co roku główny inspektor pracy wraz z ministrem pracy i polityki społecznej objęli konkurs patronatem.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098