• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Uroczyste obchody 80-lecia ZUS

24 października br. minęło dokładnie 80 lat od chwili, gdy prezydent RP Ignacy Mościcki powołał do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na zorganizowanej z tej okazji uroczystości w warszawskiej siedzibie centrali ZUS Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 

wwwzus
 

Odczytała list gratulacyjny od głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz. Szefowa PIP podkreśliła w nim, że konsekwentna współpraca obu urzędów na polu działań prewencyjnych oraz realizowane razem inicjatywy umożliwiają dotarcie do szerszego grona odbiorców i wpływają bez wątpienia na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Wieloaspektowe współdziałanie PIP i ZUS wpisuje się w kluczową koncepcję działań wspólnotowych w zakresie wdrożenia spójnych strategii bezpieczeństwa i higieny pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości z udziałem m.in. ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza i minister Ireny Wójcickiej z Kancelarii Prezydenta, zasłużeni pracownicy ZUS otrzymali odznaczenia państwowe.