• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Krakowski jubileusz inspekcji pracy

Na zaproszenie Tadeusza Fica, okręgowego inspektora pracy w Krakowie, 30 października br. w Dworku Białoprądnickim spotkali się przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, organów kontroli i nadzoru, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Okazją był jubileusz 95-lecia polskiej inspekcji pracy. Spotkanie połączone było z rozstrzygnięciem XXI regionalnej edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

 

www-Krakow1

 

Gości przywitał hejnał mariacki, odegrany przez zaproszonego krakowskiego hejnalistę oraz archiwalne nagranie Józefa Piłsudskiego "Pochwała pracy zbiorowej", w którym podkreślał: „Dzieje ludzkie w całych tysiącleciach, wszystko to co nazywamy kulturą, są właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy”.

 

wwwKrakow

 

Gospodarz uroczystości Tadeusz Fic powiedział, że z satysfakcją patrzy na liczną grupę specjalistów i współpracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. „Z każdym z Państwa napisaliśmy mały wycinek współczesnej historii PIP -to bezcenne - i za to chcemy dziś podziękować” – mówił  szef małopolskiego okręgu PIP. W swoim wystąpieniu mówił o czasach zaborów, Galicji, rządów Franciszka Józefa i początkach inspekcji pracy.

Historię urzędu i jego zadania w XX w. przybliżyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. W swoim wystąpieniu przytoczyła słowa głównego inspektora pracy w II RP Mariana Klotta, który oceniając pracę inspektorów powiedział: "Tego rodzaju typ urzędnika, to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika".

„Historia dowodzi, że inspekcja pracy była i pozostaje instytucją niezbędną dla społeczeństwa. Wymierne efekty naszej działalności przekładają się na wzrost bezpieczeństwa pracy i poprawę praworządności w stosunkach pracy”- powiedziała szefowa PIP.

Wojewoda małopolski Jerzy Miller podkreślił w swoim wystąpieniu, że historia pokazała mu perspektywę zmian, jakie przeszła PIP. Powiedział m.in.: „Na przestrzeni lat wyraźnie widać zmianę charakteru tego urzędu - z organu stricte kontrolno-nadzorczego na organ doradczy, który nie tylko kontroluje i karze, ale przede wszystkim tłumaczy, prowadzi, ostrzega. I to bardzo istotna zmiana oraz wielka zasługa kierownictwa OIP w Krakowie".

Prezes kongregacji kupieckiej Wiesław Jopek odznaczył Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie medalem 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

W krakowskim spotkaniu wzięło udział blisko 80-ciu stałych współpracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy, którzy za stałą współpracę i działania na rzecz ochrony pracy otrzymali medale jubileuszowe oraz podziękowania od Iwony Hickiewicz i Tadeusza Fica.

W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi: wojewoda małopolski, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.