• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Na konferencji naukowej w Bydgoszczy

W Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy 29 października br. odbyła się w ogólnopolska konferencja: „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Honorowy patronat nad konferencją objęli m.in.: Iwona Hickiewicz główny inspektor pracy, Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski i Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

 

wwwBydgoszcz2

 

Konferencja miała charakter otwartego seminarium skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców, w tym pracodawców, partnerów społecznych, nauczycieli, uczniów i studentów, w celu inspirowania do wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz nawiązała w swoim wystąpieniu do jubileuszu 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Zwróciła uwagę na realizację idei ochrony pracy na przestrzeni lat oraz podkreśliła ważkość inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy jako czynnika innowacyjności przedsiębiorstw.

Na konferencji zaprezentowane zostały referaty naukowe oraz prelekcje przedstawicieli środowisk naukowych, m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, oraz pracodawców uzyskujących najwyższe wyróżnienia za rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i kultury pracy. Omówiono negatywne skutki obciążeń zawodowych, jak hałas, zapylenie, zimny mikroklimat, stres i zmęczenie zawodowe. Zaprezentowano przykłady wdrożonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie zapobiegania wypadkom przy pracy.