• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Jubileusz inspekcji pracy na Podkarpaciu

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 17 listopada br. odbyła się gala z okazji jubileuszu 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy oraz podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2014. Gospodarzem uroczystości był Dawid Baran - okręgowy inspektor pracy.

 

wwwrzeszow1
 

W przemówieniu otwierającym galę podkreślił, że efektem pracy okręgu jest spadek liczby zdarzeń wypadkowych, które zagrażają życiu i bezpieczeństwu pracowników zatrudnionych w podkarpackich przedsiębiorstwach. Jest to nie tylko skutek ciężkiej pracy kontrolerskiej inspektorów pracy, ale także wynik działalności prewencyjnej urzędu.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który objął uroczystość honorowym patronatem, mówił o Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji mającej długoletnie doświadczenie, profesjonalnie stojącej na straży praw pracowniczych i dbającej o bezpieczeństwo zatrudnionych.

Władze samorządowe województwa wspierają rozwój przedsiębiorczości przekazując na ten cel pieniądze. Ale ważne jest też to, jak pracodawca odnosi się do pracowników, jak zabezpiecza ich miejsca pracy, a w tej kwestii ważną rolę ma do odegrania PIP” – powiedział marszałek.

 

wwwrzeszow2
 

Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska podkreśliła, że przekonanie ludzi do zmiany postaw i codziennej dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zadaniem bardziej czasochłonnym i trudniejszym niż rutynowe kontrole. Prewencja, czyli zapobieganie, powinna być zjawiskiem ciągłym w życiu każdego przedsiębiorstwa.

Członek zarządu województwa Tadeusz Pióro, dziękując za dotychczasową współpracę, wręczył rzeszowskiemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz zastępcy głównego inspektora pracy medale upamiętniające 15-lecie samorządu województwa podkarpackiego. Wiceprezydent Rzeszowa, Roman Holzer, odczytał list od prezydenta miasta Tadeusza Ferenca skierowany do uczestników uroczystości.

Z okazji jubileuszu 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy wręczono medale pamiątkowe wszystkim tym, którzy współpracowali przez ostatnie lata z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie. Medale z rąk Małgorzaty Kwiatkowskiej i Dawida Barana otrzymali: przedstawiciele władz wojewódzkich, urzędów nadzoru i kontroli, służb mundurowych, rzeszowskich uczelni, organizacji związkowych, pracodawców i rzemiosła oraz przedstawiciele mediów.

Jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim otwarto jubileuszową wystawę przedstawiającą historię Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas uroczystości jubileuszowych podsumowano także działalność prewencyjną OIP w 2014 r. Statuetki, wyróżnienia i dyplomy otrzymało ponad 60 pracodawców Podkarpacia.