• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w 67. Posiedzeniu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 13 i 14 listopada br. w Rzymie. Na konferencji zorganizowanej podczas spotkania omawiano temat: „Praca atypowa a kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 

www67SLICINTERNET
 

W czasie konferencji przedstawiono wyniki kwestionariusza traktującego o działaniach inspekcji wobec pracowników podejmujących nietypowe formy zatrudnienia, jak praca tymczasowa, praca w systemie zmianowym, w niepełnym wymiarze lub praca osób samozatrudnionych. Odpowiedzi udzielone przez państwa członkowskie wskazują, że w trakcie prowadzenia działań kontrolnych, inspektorzy mają problem z precyzyjnym ustaleniem nieprawidłowości w stosunkach pracy popełnianych wobec pracowników atypowych. Najczęściej wskazywane nieprawidłowości dotyczyły: przepływu informacji pomiędzy kadrą kierowniczą i pracownikiem, szkoleń zawodowych i badań lekarskich oraz czasu pracy. Za szczególnie problematyczne uznano powszechnie występujące w pracy atypowej zagrożenia psychospołeczne, których efekty mają charakter długofalowy a ich weryfikacja i penalizacja jest zwykle niemożliwa. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Beaty Krajewskiej z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP dotyczące doświadczeń PIP w kontroli przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań. Dyskutowano m.in. o Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie oraz prowadzonej obecnie przez Komisję Europejską ocenie ex-post ustawodawstwa wspólnotowego z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Wiele uwagi poświęcono również planom powołania przez Komisję Europejską platformy do walki z pracą niezadeklarowaną oraz pozornym samozatrudnieniem.

W obradach wziął także udział Robert Jaworski z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.