• RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2014 Artykuł archiwalny

Konferencja o bhp w zakładach gazowniczych

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 listopada br. odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo pracy w zakładach gazowniczych”. Poświęcona była omówieniu problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego w świetle wyników kontroli przestrzegania przepisów bhp w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych.

 

wwwIMG7169
 

W konferencji udział wzięli: zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Jacek Szer, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając omówił najistotniejsze problemy związane z warunkami bezpiecznej pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazowych w kontekście działań kontrolnych PIP. Przedstawione zostały wyniki kontroli tego zagadnienia przez inspekcję pracy na terenie kraju oraz wybranych okręgowych inspektoratów pracy. Omówiono także tryb realizacji programu informacyjno-prewencyjnego PIP dla pracodawców i pracowników zainteresowanych zapobieganiem negatywnym skutkom stresu w pracy, zapraszając do udziału w nim zakłady gazownicze.

W dyskusji przedstawiciele zakładów gazowniczych, podzielając oceny PIP po przeprowadzonych kontrolach, zwracali uwagę na podstawowe przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, tj. błędy ludzkie popełniane przez osoby bezpośrednio wykonujące prace, jak również osoby z nadzoru. Podkreślano rangę działań prewencyjnych, w szczególności w obszarze ograniczania zagrożeń o charakterze psychospołecznym.

Reprezentant OGP GAZ-SYSTEM przedstawił okoliczności i przyczyny wypadku zbiorowego podczas budowy nowego gazociągu w Jankowie Przygockim, który miał miejsce w ub.r.