14.10.2014 Artykuł archiwalny

Wielkopolskie obchody jubileuszu inspekcji

W reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 19 listopada br. odbyła się gala z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli min. posłowie na Sejm oraz przedstawiciele: władz administracyjnych i samorządowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców i wyższych uczelni.

 

wwwPoznan2
 

W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która odczytała list okolicznościowy głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz. Wraz ze Stanisławą Ziółkowską, okręgowym inspektorem pracy w Poznaniu, wręczyła przedstawicielom organów kontroli i nadzoru oraz partnerom społecznym pamiątkowe medale 95-lecia inspekcji pracy w Polsce.

Obecni na gali posłowie: Bożena Szydłowska, Tadeusz Dziuba i Piotr Walkowski złożyli wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy serdeczne gratulacje i podziękowania za ich codzienną pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Piotr Florek, wojewoda wielkopolski oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego w swoich wystąpieniach wskazywali na rolę, jaką Państwowa Inspekcja Pracy spełnia w systemie ochrony pracy w Polsce, a także podkreślili znaczenie działań i programów prewencyjnych dla kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Po okolicznościowym wystąpieniu okręgowego inspektora pracy w Poznaniu Tomasz Kozłowski, kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp., przedstawił historię inspekcji pracy w Polsce i w Wielkopolsce.

Gala z okazji 95 lecia inspekcji była także okazją do podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2014 roku. Laureatom konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” oraz Konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy wręczono nagrody i wyróżnienia. Ponadto 52 pracodawców uczestniczących w programie prewencyjnym „BHP w małych zakładach” otrzymało dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pakiety Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222