• RSS
  • Wersja tekstowa
02.12.2014 Artykuł archiwalny

Górnicze święto w Filharmonii Śląskiej

W Filharmonii Śląskiej w Katowicach 2 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody barbórkowe, zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy. W trakcie spotkania Statuetką św. Barbary, przyznaną po raz pierwszy przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", uhonorowano głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz oraz wojewodę śląskiego Piotra Litwę.

 

wwwkatowice-2
 

Statuetkę, w imieniu wyróżnionej, odebrała Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach, która znalazła się w gronie osób nagrodzonych Odznaką Honorową Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, przyznaną po raz pierwszy w historii przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

 

wwwkatowice-1
 

Uroczystość odbyła się pod hasłem „Górnictwo nowych perspektyw: zero wypadków przy pracy". Zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy stracili życie w wypadkach przy pracy.

Prezes WUG Mirosław Koziura wręczył krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę nadane przez prezydenta RP. Rozstrzygnięto konkurs „Z innowacją bezpiecznie w górnictwie”.

Uroczystościom towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotograficzna „Górnictwo w kobiecym obiektywie”.