• RSS
  • Wersja tekstowa
15.12.2014 Artykuł archiwalny

Podziękowanie dla Wszechnicy

W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu 12 grudnia br. miało miejsce zakończenie roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

wwwwroclaw
 

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podziękowała przewodniczemu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierzowi Kimso i wszystkim związkowcom za dotychczasową współpracę, wręczając Pawłowi Chabińskiemu – szefowi Wszechnicy, okolicznościową paterę.

Kazimierz Kimso podziękował za przyznaną mu Nagrodę im. Haliny Krahelskiej. Gościem Wszechnicy był także okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Tomasz Gdowski.