• RSS
  • Wersja tekstowa
22.12.2014 Artykuł archiwalny

Spotkanie opłatkowe w Sejmie

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem 19 grudnia br. wzięli udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym w Sejmie. Uczestniczyli w nim parlamentarzyści, duchowni i pracownicy Kancelarii Sejmu.

 

wwwsejm
 

– Życzę nam wszystkim, żebyśmy wykorzystali ten świąteczny, rodzinny czas do uspokojenia, nabrania sił i do refleksji. Żebyśmy nabrali dystansu do polityki i siebie nawzajem – powiedział marszałek Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu życzył też wszystkim, aby nadchodzący Nowy Rok był lepszy od trwającego.

Składając życzenia marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zaapelował o pamięć, w tych świątecznych chwilach, o osobach nieobecnych oraz o miejscach, w których Boże Narodzenie nie będzie czasem spokoju.

– Łamiąc się opłatkiem nie zapominajmy o Polsce, o naszych rodakach rozproszonych po świecie i nie zapominajmy o miejscach, w których ludzie będą mieli problemy, nie tylko żeby połamać się opłatkiem, ale także żeby przeżyć do jutra – powiedział Bogdan Borusewicz.

Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest pokój.

– Ludzie pragną pokoju w życiu, w swoim sercu, w rodzinie, w swojej ojczyźnie – mówił kardynał Nycz. – Musimy dziś mówić o pokoju w Europie i świecie. (…) Intensywnie modlimy się i zabiegamy o pokój na naszym kontynencie. Tego pokoju wam życzę – powiedział metropolita warszawski.

Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy śpiewie kolęd.

(źródło: Sejm RP)