• RSS
  • Wersja tekstowa
17.04.2015 Artykuł archiwalny

Jubileusz pracowników ruchu ciągłego

Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając wziął udział w uroczystych obchodach 25-lecia Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, które zorganizowano 15 kwietnia br. w Falentach koło Warszawy.

 

wwwDSC3803
 

Odczytał list z gratulacjami od Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy. Szefowa PIP podkreśliła w nim wkład zrzeszenia w kształtowanie kultury bezpiecznej pracy oraz motywowanie przedsiębiorców i pracowników do podnoszenia standardów pracy.

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego jest centralą związkową zrzeszającą około 20 tysięcy związkowców skupionych w ponad 80 organizacjach związkowych z największych zakładów w Polsce. Funkcjonuje w takich branżach jak: energetyka, chemia, koksownictwo, hutnictwo i górnictwo. Jednym z głównych celów, dla których powstało, jest polepszenie warunków pracy i życia osób zatrudnionych w systemach zmianowych.