Obchody Dnia Pamięci we Wrocławiu

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uczestniczyli w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, którą tradycyjnie już Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zorganizował w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, a Państwowa Inspekcja Pracy objęła honorowym patronatem.

 

wwwDSC0160
 

Tegoroczna konferencja, która odbyła się 27 kwietnia br., miała dać odpowiedź na pytanie: czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający? Nad problemem tym pochylili się uczestnicy spotkania, a wśród nich m.in. okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso, dr Barbara Krzyśków z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOB BIP oraz dyrektor Wojciech Zagórski  z SEKA S.A. Radosław Mechliński z NSZZ „Solidarność” odczytał list, który do uczestników spotkania skierował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

wwwDSC0169
 

W swoim wystąpieniu Iwona Hickiewicz podkreśliła wagę sprawnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które przynosi korzystne skutki nie tylko w obszarze samego przedsiębiorstwa, ale także w wymiarze krajowym i ogólnoeuropejskim. Szefowa inspekcji zwróciła uwagę na znaczenie wewnątrzzakładowego nadzoru nad bhp, który dopełnia nadzór pełniony przez organy państwa. Wskazała na niezaprzeczalny dorobek społecznej inspekcji pracy w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp. Podkreśliła, że pomimo społecznego nadzoru nad bezpieczeństwem, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ponosi pracodawca jako organizator pracy.

 

wwwDSC0167
 

Przewodniczący Piotr Duda wskazał na zagrożenia, które niesie za sobą stałe uelastycznianie zatrudnienia.

W ramach obchodów Dnia Pamięci odbyła się także dyskusja panelowa, której przewodnim tematem było pytanie postawione w tytule konferencji, ale w ramach której poruszano także inne problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy. W dyskusji udział wzięli m.in. Barbara Serafinowska, nadinspektor OIP Wrocław, Marek Woron, kanclerz Dolnośląskiej Loży Business Centre Club i Tomasz Wójcik z Międzynarodowej Organizacji Pracy.