Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa

Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MAX-POL w Krotoszynie 24 kwietnia 2015 r. było pierwszym punktem wielkopolskich obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Nowoczesny zakład, laureat XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest przyjaznym miejscem pracy, w którym pracownicy, w większości osoby niepełnosprawne mogą poprzez pracę i program rehabilitacji zawodowej spełniać swoje zawodowe aspiracje.

 

wwwDSC4613
 

Część konferencyjna obchodów odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego. Wśród zaproszonych gości była Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która w imieniu Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy odczytała list okolicznościowy. Wraz ze Stanisławą Ziółkowską, okręgowym inspektorem pracy w Poznaniu, z okazji jubileuszu 30 – lecia PPHU MAX – POL wręczyła Andrzejowi Czajce, właścicielowi firmy, pamiątkową statuetkę i dyplom. Życzenia i gratulacje jubilatowi złożył także burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, który zaprezentował również zwiastun filmu promującego Krotoszyn.

Stanisława Ziółkowska przedstawiła działania prewencyjne podejmowane w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 -2020. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków oprócz firmy MAX-POL przygotowali także przedstawiciele spółki „Postęp” z Pniew, a także  „Etex Building Materials” Sp. z o.o. w Wiedziszewie. Zabierając głos w dyskusji Jan Mosiński, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa zwrócił uwagę na konieczność stałej troski o bezpieczeństwo pracy zarówno samych pracodawców i osób kierujących pracownikami. Mówił o potrzebie dialogu społecznego jako formy rozwiązywania problemów w zakładach pracy. Podobny pogląd wyraził Marek Wiza, członek prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który odczytał skierowany do uczestników obchodów list Jarosława Lange, przewodniczącego Zarządu Regionu.

 

wwwDSC0666
 

Organizatorem obchodów w Krotoszynie był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie, Przedsiębiorstwem MAX-POL, Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, a także Oddział Kaliski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, a także organów nadzoru nad warunkami pracy.