Spotkanie szkoleniowe z nadzorem górniczym

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 14 i 15 maja 2015 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe przedstawicieli PIP oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Zorganizowane zostało w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy szefami obu urzędów.

 

wwwDSC1587
 

Uczestników przywitali zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor ośrodka szkolenia Janusz Krasoń. Wyższy Urząd Górniczy reprezentował prezes Mirosław Koziura.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia przez dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztofa Kowalika kompetencji oraz strategii kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaprezentowania wyników kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych. Dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG Krzysztof Król omówił z kolei kompetencje i strategię kontroli WUG w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach górniczych oraz stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w zakresie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

 

wwwDSC1630

W trakcie dwóch dni spotkania odbył się cykl wykładów, które prowadzili specjaliści WUG i PIP, na co dzień sprawujący nadzór nad warunkami pracy w zakładach górniczych, oraz przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Dotyczyły one wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i ograniczaniem zagrożeń w górnictwie.