25.05.2015 Artykuł archiwalny

Warsztaty poświęcone inspekcji pracy na Ukrainie

Państwowa Inspekcja Pracy została zaproszona przez Międzynarodową Organizację Pracy do udziału w warsztatach poświęconych „Budowaniu systemu inspekcji pracy na Ukrainie”. Odbyły się one od 19 do 21 maja 2015 r. w Kijowie. Polską inspekcję reprezentowali zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie Piotr Skwarek i podinspektor pracy w OIP Lublin Roman Głogowski.

 

wwwIMG0449
 

Celem warsztatów było dokonanie oceny przyjętego przez rząd Ukrainy Statutu Państwowej Służby ds. Pracy Ukrainy w świetle międzynarodowych standardów i dobrych praktyk, a także dyskusja na temat działań zmierzających do utworzenia na Ukrainie skutecznej inspekcji pracy. Stronę polską poproszono o przygotowanie prezentacji na temat reformy inspekcji pracy w Polsce, pozostawiając prelegentowi wybór poszczególnych akcentów tematycznych.

 

wwwIMG0451
 

Piotr Skwarek przedstawił cztery prezentacje: „Państwowa Inspekcja Pracy – tradycja i innowacyjność”, „System kształcenia kadry inspektorów pracy”, „Etyka inspektora pracy” i „Działalność prewencyjna i promocyjna inspektorów pracy w świetle brzmienia Konwencji nr 155 MOP, Konwencji nr 187 MOP i zalecenia nr 164 MOP”. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W podsumowaniu warsztatów przedstawiono swoistą mapę drogową, którą powinna przyjąć nowo powołana Państwowa Służba ds. Pracy Ukrainy celem osiągnięcia standardów międzynarodowych. Warto podkreślić, że projekt tego opracowania zawierał niektóre tezy i wnioski zawarte w materiałach Państwowej Inspekcji Pracy.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098