• RSS
  • Wersja tekstowa
08.10.2015 Artykuł archiwalny

Rozpoczynają prace nowe laboratoria CIOP-PIB

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz z zastępcami: Małgorzatą Hofman i Leszkiem Zającem 7 października 2015 r. wzięli udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Spotkanie, zorganizowane w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, połączone było z uroczystym otwarciem nowych laboratoriów badawczych w ramach Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio).

 

wwwIMG8358
 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Program prowadzonych w laboratoriach prac badawczych obejmie projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy.

Zadania naukowo-badawcze będą realizowane w 17 specjalistycznych laboratoriach (m.in. badań sprawności sensorycznej i psychoruchowej, diagnozy i adaptacji psychospołecznej, modelowania warunków oświetleniowych, badań mechanicznych maszyn i środków transportu pionowego, technik bezpieczeństwa w systemach sterowania, rzeczywistości wirtualnej, badań nanoaerozoli i bioaerozoli, audiometrii i badań akustycznych, badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych). Zajmują one powierzchnię ok. 6000 m2. Badania będzie prowadzić zespół pracowników naukowych instytutu, wzmocniony interdyscyplinarnym zespołem młodych specjalistów.

Nowa infrastruktura i nowoczesna aparatura badawcza umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Laboratoria Tech-Safe-Bio są przystosowane do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Będą one ukierunkowane na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych, lecz także nowych, takich jak nie do końca rozpoznane zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.