• RSS
  • Wersja tekstowa
06.10.2015 Artykuł archiwalny

Z roboczą wizytą na Słowacji

Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej 1 i 2 października 2015 r. z wizytą w Koszycach przebywała delegacja Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy. W skład delegacji wchodzili: Małgorzata Hofman, zastępca głównego inspektora pracy, Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach, Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie oraz Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

 

wwwDSC6037
 

Celem wizyty było omówienie zmian legislacyjnych w obu krajach w związku ze zbliżającym się terminem implementacji do ustawodawstwa wewnętrznego dyrektywy 2014/67/UE wdrażającej przepisy dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W programie spotkania znalazła się także problematyka działalności kontrolnej w sektorze agencji pracy tymczasowej. Strona polska przedstawiła ponadto informację o programach prewencyjnych PIP skierowanych do najmniejszych pracodawców.

Na zakończenie spotkania omówiono rezultaty współpracy regionalnej polskiej i słowackiej inspekcji pracy, w tym zakończonej niedawno inicjatywy dotyczącej objęcia wspólnym nadzorem budowy mostu granicznego na rzece Poprad w miejscowości Piwniczna Zdrój – Mniszek.