• RSS
  • Wersja tekstowa
16.10.2015 Artykuł archiwalny

Polscy inspektorzy przebywali na Ukrainie

We Lwowie od 6 do 8 października 2015 r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo przemysłowe. Najlepsze praktyki” pod auspicjami głównego inspektora pracy Ukrainy dr Romana Chernegi. Jej organizatorem był najpopularniejszy na Ukrainie periodyk zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy - miesięcznik „Prombezpeka”.

 

wwwIMG3302
 

Gośćmi konferencji byli: zastępca głównego inspektora pracy litewskiej inspekcji pracy Arunas Lupeika, James Sumner z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz przedstawiciele głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz: zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie Piotr Skwarek, oraz inspektor pracy OIP Lublin Monika Sierakowska-Czeladziński.

 

wwwIMG33041
 

Piotr Skwarek przedstawił prezentację „ Prawo międzynarodowe w praktyce działania Państwowej Inspekcji Pracy”, wskazując na praktyczne aspekty funkcjonowania międzynarodowego prawa w obszarze kontroli warunków pracy. Monika Sierakowska-Czeladziński zaprezentowała temat: „Rola organów nadzoru w kulturze bezpieczeństwa opartej na prewencji”. W multimedialnej prezentacji przedstawiła formy prewencyjnego oddziaływania polskich inspektorów pracy na pracodawców oraz wpływ zastosowanych przez nich metod na kształtowanie postaw.