• RSS
  • Wersja tekstowa
16.10.2015 Artykuł archiwalny

O bezpieczeństwie na konferencji w Łodzi

W Sali Konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 14 października 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwo Pracy Zależy Od Ciebie pod hasłem „Z kulturą do maszyny”. Wzięła w niej udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Imprezie patronowali: wojewoda, marszałek województwa oraz prezydent Łodzi.

 

wwwIMG5071
 

Konferencja zgromadziła 250 przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych, związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników służby bhp. Celem spotkania była promocja ochrony zdrowia w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy.

 

wwwIMG5070
 

Otwarcia konferencji dokonali główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski. Podczas obrad przedstawione zostały prelekcje dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn, kształtowania kultury bezpieczeństwa przy ich obsłudze, wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań. Wśród prelegentów byli przedstawiciele inspekcji pracy, przedsiębiorstw, Politechniki Łódzkiej i Urzędu Dozoru Technicznego.

 

wwwIMG5196
 

Uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć informacji z zakresu prawa pracy i otrzymać wydawnictwa promocyjno-edukacyjne na stoisku PIP. Dużym zainteresowaniem cieszył się także punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym omawiano możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania inwestycji służących poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.